AL QUR'AN kls4-ts1 CB

Web. CLASS BELAJAR
TENGAH SEMESTER 1 (SATU)
TAHUN ACADEMIC 2020/2021

www.classbelajar.com

PENYUSUN IDE : ALI SHODIQIN
Mata Pelajaran : AL-QURAN HADITS
Kelas : IV (Empat)
Tengah Semester : 1
Hari/Tanggal : Senin, Juni 2021
Sifat : Close Book

Petunjuk untuk menjawab :
- Clik TOMBOL BULAT untuk menJawab
- Clik TOMBOL LIHAT HASIL untuk hasil jawabanmu.
- Cubit layar untuk Besar/Kecil layar


Selamat Berlatih !
1. Al-Ashr artinya ?
   A.Demi malam
   B.Demi madinah
   C.Demi masa
   D.Demi siang
2. Sebab turunya ayat atau surah disebut ?
   A.Ashabul kahfi
   B.Ashabul nuzul
   C.Asbabul wurud
   D.Asbabul aslakh
3. Surah Al-Asr termasuk surah ?
   A.Madaniyah
   B.Makiyahh
   C.Pakistiniyah
   D.Yamaniyah
4. Orang arab sangat mengutuk waktu ashar karena waktu ashar menurut mereka waktu ?
   A.Naas
   B.Beruntung
   C.Bahagia
   D.Mulia
5. Kita harus saling menasehati dalam ?
   A.Kekayaan
   B.Kedudukan
   C.Keyakinan
   D.Keindahan
6. Surah Al-Quraisy diturunkan dikota ?
   A.Mekkah
   B.Madinah
   C.Surabaya
   D.Yaman
7. Al-Quraisy artinya ?
   A.Suku Quraisy
   B.Suku Kafir
   C.Suku Asmat
   D.Suku Jawa
8. Surah Al-Quraisy golongan surah ?
   A.Madaniyah
   B.Makkiyah
   C.Pakistiniyah
   D.Yamaniyah
9. فَليَعْبُدُوارَب هَذًاالبَيتِ
Termasuk ayat ke ?

   A.3
   B.2
   C.1
   D.4
10. Orang quraisy pada zaman dahulu menyembah ?
   A.Allah
   B.Berhala
   C.Pohon
   D.Kuburan
11. Suku Quraisy mempunyai mata pencaharian pokok ?
   A.Petani
   B.Pegawai
   C.Pedagang
   D.Nelayan
12. Pada musim dingin suku quraisy pergi ke ?
   A.Mesir
   B.Yaman
   C.Iraq
   D.Syam
13. Suku quraisy berdagang ke syam pada musim ?
   A.Panas
   B.Dingin
   C.Haji
   D.Setiap musim
14. Pelajaran yang terdapat pada surah Al-Quraisy berlaku bagi ?
   A.Suku quraisy saja
   B.Orang yang beriman saja
   C.A dan B benar
   D.A dan B salah
15. Allah memberikan nikmat kepada Orang quraisy terbukti di Mekkah ada ?
   A.Ka bah
   B.Berhala
   C.Masjid
   D.Maqom Ibrahim
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini