QUR'AN kls 4 CB

Web. CLASS BELAJAR
TENGAH SEMESTER 2 (dua)
TAHUN ACADEMIC 2020/2021

www.classbelajar.com

PENYUSUN IDE : ALI SHODIQIN
Mata Pelajaran : Al-Quran Hadits
Kelas : IV (Empat)
Tengah Semester : 2
Hari/Tanggal : Senin, Juni 2021
Sifat : Close Book

Petunjuk untuk menjawab :
- Clik TOMBOL BULAT untuk menJawab
- Clik TOMBOL LIHAT HASIL untuk hasil jawabanmu.
- Cubit layar untuk Besar/Kecil layar


Selamat Berlatih !
1. Secara umum surat Al-Qoriah menjelaskan tentang ?
   A.Peristiwa yang mengerikan pada saat hari qiamat
   B.Peristiwa alam yang dahsyat
   C.Bumi bergetar dan bergoncang
   D.Peristiwa gunung meletus
2. Manusia di ibaratkan seperti Laron, maksudnya adalah kecuali ?
   A.Sebagai gambaran kondisi manusia pada saat hari qiamat
   B.Sebagai perumpamaan tentang kebodohan dan ketidaktahuan atas perbuatanya
   C.Gambaran manusia memiliki tabiat seperti Laron
   D.Perumpamaan akibat terjadinya hari qiamat
3. Kata اَلْقَارِعَة mempunyai makna kecuali ?
   A.Mengejutkan hati
   B.Hari perhitungan
   C.Hari qiamat
   D.Menggetarkan hati
4. Kata اَلْفَرَاشِ الْمَبْثُوثْ mempunya arti ?
   A.Bulu yang berhamburan
   B.Seperti Laron yang beterbangan
   C.Manusia seperti Laron
   D.Bulu domba yang di awut-awut
5. Pada ayat ke 6 - 9 menjelaskan tentang 2 golongan manusia yaitu ?
   A.Golongan yang berat dan ringan timbangan kebaikannya
   B.Golongan orang yang dimasukkan ke neraka
   C.Golongan orang yang diberi nikmat
   D.Golongan orang yang di beri kehidupan yang memuaskan
6. Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka ia akan mendapatkan kepuasan, ini tercermin dalam surat Al-Qoriah ayat ?
   A.6
   B.7
   C.6 dan 7
   D.8 dan 9
7. Tempat kembalinya orang yang ringan timbangan kebaikannya adalah ?
   A.Hawiyah
   B.Jahannam
   C.Kehidupan memuaskan
   D.Surga
8. Kata yang mempunyai makna Api yang sangat panas adalah ?
   A.اَلقَرِعَة
   B.اَلْفَرَاشِ الْمَبْثُوث
   C.نَارٌحَامِيَة
   D.هَاوِيَة
9. Kata yang mempunyai arti Dihambur-hamburkan adalah ?
   A.كَالْعِهْنِ
   B.اْلمَبْثُوث
   C.اَلْفَرَاشِ
   D.اَلْمنفُوشِ
10.Arti yang tepat pada Al-Qoriah ayat ke 7 adalah ?
   A.Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan
   B.Maka adapun orang yang berat timbangannya
   C.Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan
   D.Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah
11. Surat Az-Zalzalah juga dinamai dengan surat Al-Zilzal yang artinya ?
   A.Mengejutkan hati
   B.Berguncang
   C.Goncangan yang dahsyat
   D.Hari kiamat
12. Pada hari qiamat nanti, manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, tiada lain tujuannya adalah ?
   A.Untuk diperlihatkan perbuatannya
   B.Untuk diberikan balasan yang setimpal
   C.Untuk diberikan ganjaran
   D.Untuk diperlihatkan pahalanya
13. Terdapat kesamaan antara surat Az-Zalzalah dengan Al-Qoriah yaitu keduanya menceritakan tentang ?
   A.Hari pembalasan
   B.Hari Qiamat
   C.Hari akhirat
   D.Hari perhitungan
14. وَأخْرْجَتِ الْأَرضُ أَثقُالَهَا
Kondisi hari kiamat yang digambarkan oleh ayat tersebut adalah ?

   A.Langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan
   B.Gunung-gunung dihancurkan seperti bulu yang dihamburkan
   C.Bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat
   D.Bumi mengeluarkan dan memuntahkan beban berat yang dikandungnya
15. Didalam QS. Az-Zalzalah dijelaskan bahwa awal terjadinya hari kiamat ditandai dengan guncangan yang sangat dahsyat yang mengakibatkan terjadinya kehancuran alam semesta.
Hal ini terungkap dalam ayat yang berbunyi ?

   A. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرضُ زِلْزَالَهَا
   B. وَمَن يَعْمَل مِثقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَه
   C. بِأنَّ رَبَّكَ أَوحَى لَهَا
   D. وَأَخرَجَتِ الْأَرضٌ أَثقَالَهَا
16. Idgham terbagi menjadi ?
   A.4 bagian
   B.3 bagian
   C.2 bagian
   D.1 bagian
17. Idgham bigunnah artinya idgham yang dilafalkan dengan ?
   A.Tegas
   B.Jelas
   C.Samar-samar
   D.Dengung
18. Idgham bilagunnah adalah idgham yang terjadi apabila ada Nun Sukun atau Tanwin bertemu salah satu huruf ?
   A. ب ت م ر
   B. ي ن م و
   C. ل ر
   D. م د ت ب
19. Secara bahasa Iqlab artinya ?
   A.Menukar
   B.Merubah
   C.Menerima
   D.Menyerupai
20. Huruf Iqlab adalah ?
   A. ي
   B. ب
   C. ت
   D. م

Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini