AQIDAH 2021 kls-4 semester 1

Web. CERDAS BERSAMA
PENILAIAN SEMESTER satu
TAHUN ACADEMIC 2020/2021


PENYUSUN IDE : ALI SHODIQIN
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlaq
Kelas : IV (Empat)
Semester : Satu
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Desember 2020
Sifat : Close Book

Petunjuk untuk menjawab :
- Kolom Jawab adalah jawaban Anda,
- Kolom Pesan untuk mengeCek jawaban Anda.
- Ketik jawaban dengan pilihan ( 1, 2, 3, 4 )


A1. Berikut ini yang merupakan bacaan Tasbih adalah ?
     1.Subhanallah
     2.Innalillahi wainnailaihi rojiun
     3.Allahu Akbar
     4.Alhamdulillah
Jawab:
Pesan


A2. Subhanallah artinya adalah ?
     1.Allah maha besar
     2.Maha bersih Allah
     3.Maha suci Allah
     4.Maha agung Allah
Jawab:
Pesan


A3. Kalian mengucapkan subhanallah ketika ?
     1.Melihat orang meninggal
     2.Jauh dari sepeda
     3.Melihat pemandangan yang indah
     4.Mendapat musibah
Jawab:
Pesan


A4. Dina melihat pemandangan laut yang indah, ia mengucapkan ?
     1.Innalillahi wainnailaihi rojiun
     2.Subhanallah
     3.Astaghfirullah
     4.AllahuAkbar
Jawab:
Pesan


A5. Kalimat Thoyyibah MasyaAllah diucapkan ketika melihat ?
     1.Sesuatu yang menyenangkan
     2.Sesuatu yang mengasikkan
     3.Sesuatu yang Menyedihkan
     4.Sesuatu yang mengherankan
Jawab:
Pesan


A6. Bila kita melihat pelangi yang indah yang harus kita ucapkan adalah ?
     1.Waw indah
     2.Subhanallah
     3.Astaghfirullah
     4.MasyaAllah
Jawab:
Pesan


A7. MasyaAllah artinya Allah maha .. ?
     1.Pemurah
     2.Berkehendak
     3.Penyayang
     4.Mengetahui
Jawab:
Pesan


A8. Tujuan mengucapkan kalimat Thoyyibah adalah ?
     1.Bersyukur kepada Allah
     2.Mendekatkan diri kepada Allah
     3.Berdoa kepada Allah
     4.Mengagumi ciptaan Allah
Jawab:
Pesan


A9. Takbir artinya ?
     1.Membesarkan Allah
     2.Berdoa kepada Allah
     3.Mendustakan Allah
     4.Memuliakan Allah
Jawab:
Pesan


A10. Allah mempunyai Asmaulhuna, Al-Malik artinya ?
     1.Maha merajai
     2.Maha perkasa
     3.Maha kuasa
     4.Maha pengampun
Jawab:
Pesan


A11. هُوَاللّه الَّذِي لَااِلَه اِلَّاهٌوالمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَام
Lafal diatas yang bergaris bawah mempunyai arti ?

     1.Maha sejahtera
     2.Maha suci
     3.Maha merajai
     4.Maha mulia
Jawab:
Pesan


A12. Al-Quddus artinya ?
     1.Maha bijaksana
     2.Maha mulia
     3.Maha suci
     4.Maha bersih
Jawab:
Pesan


A13. Al-Aziz merupakan salah satu Asmaulhusna, Al-Aziz artinya Allah maha ?
     1.Pemberani
     2.Bijaksana
     3.Perkasa
     4.Melindungi
Jawab:
Pesan


A14. Keperkasaan dan kelebihan semata-mata pemberian Allah, Alangkah baiknya bila keperkasaan dan kelebihannya itu digunakan untuk menambah rasa syukur kepada Allah dan berbuat baik kepada ?
     1.Yang kaya
     2.Yang lemah
     3.Yang kuat
     4.Yang sederhana
Jawab:
Pesan


A15. Kitab-kitab Allah diturunkan kepada nabi dan Rosulnya sebagai ?
     1.Rahmad dan hidayah
     2.Hiasan rumah
     3.Bacaan diwaktu senggang
     4.Buku untuk mengaji
Jawab:
Pesan


A16. Kitab Allah yang wajib kita imani berjumlah ?
     1.Tiga
     2.Empat
     3.Lima
     4.enam
Jawab:
Pesan


A17. Didalam kitab Taurat menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah ?
     1.Nabi dan Rosul yang pertama
     2.Nabi dan Rosul bangsa Arab
     3.Nabi dan Rosul yang terakhir
     4.Nabi yang berasal dari suku Quraisy
Jawab:
Pesan


A18. Allah menurunkan kitab Zabur kepada ?
     1.Nabi Daud
     2.Nabi Isa
     3.Nabi Musa
     4.Nabi Ibrahim
Jawab:
Pesan


A19. Kitab Zabur berbahasa ?
     1.Yunani
     2.Arab
     3.Ibrani
     4.Qibti
Jawab:
Pesan


A20. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada ?
     1.Nabi Musa
     2.Nabi Ismail
     3.Nabi Ibrahim
     4.Nabi Muhammad
Jawab:
Pesan


A21. Kitab Allah yang merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya adalah ?
     1.Zabur
     2.Alqur'an
     3.Injil
     4.Taurat
Jawab:
Pesan


A22. Amanah adalah pesan yang dititipkan dan disampaikan kepada ?
     1.Orang yang berhak
     2.Orang yang sudah dewasa
     3.Semua orang
     4.Orang yang menjadi pejabat
Jawab:
Pesan


A23. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut dengan orang yang ?
     1.Bijaksana
     2.Cerdas dan pandai
     3.Bertanggung jawab
     4.Qonaah
Jawab:
Pesan


A24. Contoh sifat Amanah sebagai seorang pelajar adalah ?
     1.Membuang sampah pada tempatnya
     2.Melaksanakan tugas piket
     3.Tidak mengerjakan tugas rumah
     4.Berdoa sebelum masuk kelas
Jawab:
Pesan


A25. Lawan kata dari sifat Qonaah adalah ?
     1.Munafik
     2.Fasik
     3.Sombong
     4.Khianat
Jawab:
Pesan


A26. يَ0 اَيُّهَاالَذين أَمَنُوا 0 اسْتَعٍينُوا بِالصَّبرِ وَالصَْلَوةِ
Lafal diatas yang bergaris bawah mempunyai arti ?

     1.Hai orang-orang yang beriman
     2.Sebagai pertolonganmu
     3.Jadikanlah sabar
     4.Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar
Jawab:
Pesan


A27. Dengan tabah dan sabar kita akan mendapat beberapa keuntungan, diantaranya adalah ?
     1.Dengan sabar jiwa kita semakin tidak tenang
     2.Memberikan ketenangan tapi cuma sementara
     3.Mendapat kesuksesan bagi yang berusaha bekerja dan belajar
     4.Kekuatan jiwa semakin rapuh dan mudah diombang-ambingkan
Jawab:
Pesan


A28. Akibat kesibukannya mengurus kambing-kambingnya, Tsa'labah semakin jarang ?
     1.Berkumpul dengan keluarga
     2.Datang ke Musyawarah
     3.Datang ke pengajian
     4.Shalat berjamaah
Jawab:
Pesan


A29. Setelah menjadi orang kaya raya, Tsa'labah tidak mau mengeluarkan ?
     1.Mahar
     2.Jizyah
     3.Upeti
     4.Zakat
Jawab:
Pesan


A30. Ketika diperintah membayar zakat, sikap Tsa'labah ?
     1.Mengindahkannya
     2.Menolaknya
     3.Melaksanakanya
     4.Menerimanya
Jawab:
Pesan


KUNCI JAWABAN
A1 . 1     A11 . 1     A21 . 2
A2 . 3     A12 . 2     A22 . 1
A3 . 3     A13 . 3     A23 . 3
A4 . 2     A14 . 2     A24 . 2
A5 . 4     A15 . 1     A25 . 4
A6 . 2     A16 . 2     A26 . 3
A7 . 2     A17 . 3     A27 . 3
A8 . 4     A18 . 1     A28 . 4
A9 . 1     A19 . 4     A29 . 4
A10 . 1    A20 . 4     A30 . 2Powered® by Ali Shodiqin
©CerdasBersamaku.All.Reserved.

Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini