FIQIH 2021 kls-4 semester 1

Web. CLASS BELAJAR
PENILAIAN SEMESTER satu
TAHUN ACADEMIC 2020/2021


PENYUSUN IDE : ALI SHODIQIN
Mata Pelajaran : Fiqih
Kelas : IV (Empat)
Semester : Satu
Hari/Tanggal : Kamis, 3 Desember 2020
Sifat : Close Book

Petunjuk untuk menjawab :
- Kolom Jawab adalah jawaban Anda,
- Kolom Pesan untuk mengeCek jawaban Anda.
- Ketik jawaban dengan pilihan ( 1, 2, 3, 4 )


A1. Salah satu tanda wanita sudah Baligh adalah ?
     1.Haid
     2.Cantik
     3.Dewasa
     4.Kulitnya halus
Jawab:
Pesan


A2. Sesuatu hal yang diwajibkan ketika seseorang habis haid adalah ?
     1.Bersedekah
     2.Shalat
     3.Puasa
     4.Mandi besar
Jawab:
Pesan


A3. Pada umumnya lama wanita mengalami haid adalah ?
     1. 1-3 hari
     2. 6-7 hari
     3. 10-12 hari
     4. 15-25 hari
Jawab:
Pesan


A4. Darah Istikhadah adalah darah ?
     1.Haid
     2.Nifas
     3.Penyakit
     4.Segar
Jawab:
Pesan


A5. Larangan bagi prempuan yang sedang haid adalah ?
     1.Sedekah
     2.Puasa
     3.Musafir
     4.Tour
Jawab:
Pesan


A6. Yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan haid dibawah ini adalah ?
     1.Sai
     2.Ihram
     3.Thawaf
     4.Tahallul
Jawab:
Pesan


A7. Rika sedang mendengarkan lantunan ayat Al-qur'an sedangkan dia menjalani masa haid, maka hukumnya adalah ?
     1.Boleh
     2.Tidak boleh
     3.Makruh
     4.Haram
Jawab:
Pesan


A8. Dibawah ini yang tidak diwajibkan untuk mandi besar adalah ?
     1.Nifas
     2.Haid
     3.Melahirkan
     4.Khitan
Jawab:
Pesan


A9. Mandi wajib dinamakan juga dengan ?
     1.Mandi Jinabah
     2.Mandi Kembang
     3.Mandi bersik
     4.Mandi biasa
Jawab:
Pesan


A10. لاَيَمَسُّهُ إلّاالْمُطَهّرُونَ
Dalil tersebut adalah larangan orang yang sedang haid untuk ?

     1.Tawaf
     2.Sholat
     3.Membawa dan menyentuh Al-qur'an
     4.Puasa
Jawab:
Pesan


A11. Hukum mandi Jinabah bagi perempuan habis haid adalah ?
     1.Sunnah
     2.Makruh
     3.Fardhu Kifayah
     4.Fardhu Ain
Jawab:
Pesan


A12. وَيَسئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُل هُوَأذًى فَأعْتَزِلُواألنّسَآءَفِى الْمَحِيضِ وَلاَتَقرَبُو هُنّ حَتٍَى يَطهُرنَ فَاءِذَ تَطَهّرنَ فَأْتُو هُنَّ مِن حَيثُ أَمَرَ كُمُ اللّهُ اِنّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهّرِينَ
Adalah dalil tentang ?

     1.Haid
     2.Nifas
     3.Puasa
     4.Zakat
Jawab:
Pesan


A13. Darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan dinamakan dengan ?
     1.Haid
     2.Nifas
     3.Wiladah
     4.Istikhadah
Jawab:
Pesan


A14. نَوَيتُ الْغُسلَ لِرَفعِ الْحَدَثِ الاكبَرِ فَرضَااللّه تَعَالَى
Adalah niat ?

     1.Wudhu
     2.Tayamum
     3.Istinjak
     4.Mandi besar
Jawab:
Pesan


A15. Perhatikan Tabel dibawah ini :
NO . RUKUN MANDI WAJIB
1 . Niat
2 . Berwudhu sebelum mandi
3 . Meratakan air keseluruh tubuh
4 . Menyiram air ke muka

Yang merupakan rukun mandi adalah nomor ?

     1. 1 dan 2
     2. 1 dan 3
     3. 2 dan 4
     4. 3 dan 4
Jawab:
Pesan


A16. Rukun mandi wajib yang pertama adalah ?
     1.Menyiram air ke tubuh
     2.Wudhu
     3.Mengusap muka
     4.Niat
Jawab:
Pesan


A17. النَّظَافَةُ مِنَ الْاِيمَانِ
Lafal diatas artinya ?

     1.Kebersihan sebagian dari ibadah
     2.Kebersihan sebagian dari iman
     3.Kebersihan pangkal dari kesehatan
     4.Kebersihan itu anugra dari Allah
Jawab:
Pesan


A18. Istilah khitan mengandung arti ?
     1.Memotong
     2.Melihat
     3.Menyembelih
     4.Menghormati
Jawab:
Pesan


A19. Hukum khitan bagi laki-laki adalah ?
     1.Wajib
     2.Sunnah
     3.Makruh
     4.Haram
Jawab:
Pesan


A20. Khitan pertama kali disyariatkan oleh nabi ?
     1.Ishak
     2.Muhammad
     3.Ismail
     4.Ibrahim
Jawab:
Pesan


A21. Dalam khitan ada istilah khasafah yang artinya ?
     1.Leher kemaluan
     2.Kepala kemaluan
     3.Pangkal kemaluan
     4.Badan kemaluan
Jawab:
Pesan


A22. وَمَن أحسَنُ دِينًامّمّن أسلَمَ وَجهَهُ لِلّه وَهُوَ مُحسِنٌ وَآتَّبَعَ مِلّةَ إبرَاهِيمَ حَنِيفَا وَاتّخَذَاللّهُ إبْرَاهِيمَ خَلِيلَا
Adalah Dalil tentang khitan yang terdapat dalam Al-qur'an surat . . . . ayat . . . ?

     1.An-Nisa' ayat 123
     2.An-Nisa' ayat 124
     3.An-Nisa' ayat 125
     4.An-Nisa' ayat 126
Jawab:
Pesan


A23. Salah satu hikmah khitan adalah ?
     1.Terhindar dari penyakit
     2.Mendapat pujian
     3.Mendapat hadiah dari orang tua
     4.Mencegah kemunafikan
Jawab:
Pesan


A24. Istilah lain untuk Tasyakuran khitan adalah ?
     1.Walimatul hamli
     2.Walimatul urs
     3.Walimatul khitan
     4.Walimatul shafar
Jawab:
Pesan


A25. Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah yang artinya ?
     1.Kekasih Allah
     2.Cahaya dari Allah
     3.Utusan Allah
     4.Penyembah Allah
Jawab:
Pesan


A26. Berikut ini yang bukan termasuk fitrah dalam ajaran islam yaitu ?
     1.Khitan
     2.Mencabut gigi
     3.Mencukur rambut
     4.Memotong kuku
Jawab:
Pesan


A27. Hukum khitan bagi perempuan adalah ?
     1.Wajib
     2.Sunnah
     3.Makruh
     4.Haram
Jawab:
Pesan


A28. Pelaksanaan khitan yang baik menurut ajaran islam adalah ?
     1.Berusia 7 tahun
     2.Berusia 8 tahun
     3.Berusia 9 tahun
     4.Berusia 10 tahun
Jawab:
Pesan


A29. Bayi yang berusia kurang dari 7 hari maka hukum melaksanakan khitan adalah ?
     1.Wajib
     2.Sunnah
     3.Makruh
     4.Haram
Jawab:
Pesan


A30. I'dzar adalah sebutan untuk khitan bagi ?
     1.Perempuan
     2.Laki-laki
     3.Semua orang
     4.Anak bayi
Jawab:
Pesan


KUNCI JAWABAN
A1 . 1     A11 . 4     A21 . 2
A2 . 4     A12 . 1     A22 . 3
A3 . 2     A13 . 2     A23 . 1
A4 . 3     A14 . 4     A24 . 3
A5 . 2     A15 . 2     A25 . 1
A6 . 3     A16 . 4     A26 . 2
A7 . 1     A17 . 2     A27 . 2
A8 . 4     A18 . 1     A28 . 1
A9 . 1     A19 . 1     A29 . 3
A10 . 3    A20 . 4     A30 . 2Powered® by Ali Shodiqin
©CerdasBersamaku.All.Reserved.

Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini