QUR-DITS 2021 kls-4 semester 1

Web. CLASS BELAJAR
PENILAIAN SEMESTER satu
TAHUN ACADEMIC 2020/2021


PENYUSUN IDE : ALI SHODIQIN
Mata Pelajaran : Al-Qur'an Hadits
Kelas : IV (Empat)
Semester : Satu
Hari/Tanggal : Rabo, 2 Desember 2020
Sifat : Close Book

Petunjuk untuk menjawab :
- Kolom Jawab adalah jawaban Anda,
- Kolom Pesan untuk mengeCek jawaban Anda.
- Ketik jawaban dengan pilihan ( 1, 2, 3, 4 )


A1. يَدخُلُوفِى دِينِ. . . . .
Lanjutan ayat tersebut diatas adalah ?

     1.وَرَأيتَ النّاسَ
     2.فِي دِينِ
     3.نَصرُاللّهِ
     4.فَسَبّح بِحَمدِ
Jawab:
Pesan


A2. Surah An-Nashr diturunkan dikota ?
     1.Madinah
     2.Mekkah
     3.Mesir
     4.Syiriyah
Jawab:
Pesan


A3. Surah An-Nasht adalah surat yang ke ?
     1. 108
     2. 109
     3. 110
     4. 111
Jawab:
Pesan


A4. نَصرُاللّهِ Artinya?
     1. Datang
     2. Kemenangan
     3. Apabila
     4. Pertolongan Allah
Jawab:
Pesan


A5. Surah An-Nashr ayat 2 diawali dengan lafadz ?
     1. وَرَأيتَ
     2. إذَا
     3. فَسَبّح
     4. إنّهُ
Jawab:
Pesan


A6. . . . . فَصَلّ لِرَبّكَ
Lanjutan ayat tersebut diatas adalah ?

     1. الْكَوثَر
     2. الْاَبتَر
     3. وَانحَر
     4. اِنّآ
Jawab:
Pesan


A7. فَصَلّ لِرَبّكَ وَانحَرْ
adalah bunyi syurah Al-Kautsar ayat ?

     1. Satu
     2. Dua
     3. Tiga
     4. Empat
Jawab:
Pesan


A8. Surah Al-Kautsar terdiri dari . . . . ayat ?
     1. Satu
     2. Dua
     3. Tiga
     4. Empat
Jawab:
Pesan


A9. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat pertama yang artinya ?
     1.Dirikan sholat
     2.Nikmat yang banyak
     3.Tunaikan zakat
     4.Yang terputus
Jawab:
Pesan


A10. Untuk tuhanmu adalah arti dari ?
     1. لِرَبّكَ
     2. وَانحَر
     3. الْابتَرُ
     4. الْكَوثَر
Jawab:
Pesan


A11. . . . فَوَسَطنَ بِهِ Lanjutan ayat adalah ?
     1. ضَبحَا
     2. نَقعَا
     3. قَدحًا
     4. جَمعًا
Jawab:
Pesan


A12. Surah Al-Adiyat diturunkan setelah surat ?
     1.Az-Zalzalah
     2.Al-Qoriah
     3.Al-Ashr
     4.Al-Insyiroh
Jawab:
Pesan


A13. Surah Al-Adiyat tergolong surat?
     1.Misriyah
     2.Syiriyah
     3.Madaniyah
     4.Makkiyah
Jawab:
Pesan


A14. Nama Al-Adiyat berarti ?
     1.Guncangan
     2.Pertolongan
     3.Kuda perang
     4.Nikmat yang banyak
Jawab:
Pesan


A15. Surat Al-Adiyat ayat ke empat berbunyi ?
     1. فَالْمُوريَتِ قَدحًا
     2. فَاَثَر0نَ بِهِ نَق0عًا
     3. فَوَسَط0نَ بٌهِ جَم0عًا
     4. فَالْمُغِيرَتِ صُبحَا
Jawab:
Pesan


A16. Idzhar menurut bahasa berarti ?
     1.Jelas
     2.Dengung
     3.Samar
     4.Memantul
Jawab:
Pesan


A17. Sedangkan Ikhfa menurut bahasa berarti ?
     1.Jelas
     2.Dengung
     3.Samar
     4.Memantul
Jawab:
Pesan


A18. Huruf Idzhar berjumlah ?
     1. Enam
     2. Empat
     3. Satu
     4. Lima belas
Jawab:
Pesan


A19. Berikut yang termasuk huruf Ikhfa adalah ?
     1. ر
     2. و
     3. ن
     4. ت
Jawab:
Pesan


A20. وَانحَر Merupakan contoh bacaan ?
     1.Iqlab
     2.Idzhar
     3.Ikhfa
     4.Ghunnah
Jawab:
Pesan


A21. اِنّاالأعْمَلُ Lanjuttan ?
     1. امْرِئٍ
     2. لِكُلّ
     3. بِاالنّيّاتِ
     4. نَوَي
Jawab:
Pesan


A22. Sah tidaknya suatu ibadah tergantung pada ?
     1.Usahanya
     2.Hasilnya
     3.Tempatnya
     4.Niatnya
Jawab:
Pesan


A23. Arti lafadz مَانَوَى adalah?
     1.Apa yang diniatkan
     2.Sesungguhnya
     3.Dengan niat
     4.Amal perbuatan
Jawab:
Pesan


A24. Lafadz yang artinya setiap adalah ?
     1. بِاالنّيّاتِ
     2. امْرِئ
     3. لِكُلّ
     4. نَوَى
Jawab:
Pesan


A25. Hadits tentang niat diriwayatkan oleh ?
     1.Imam muslim
     2.Imam Bukhori
     3.Imam Tirmidzi
     4.Imam Akhmad
Jawab:
Pesan


A26. Menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang adalah arti ?
     1.Taqwa
     2.Islam
     3.Iman
     4.Ihsan
Jawab:
Pesan


A27. Taqwa harus dilaksanakan ketika ?
     1.Sholat
     2.Beriktikaf
     3.Beribadah
     4.Setiap saat
Jawab:
Pesan


A28. Hadits tentang taqwa diriwayatkan oleh ?
     1.Imam muslim
     2.Imam Bukhori
     3.Imam Tirmidzi
     4.Imam Akhmad
Jawab:
Pesan


A29. Setelah berbuat buruk ikutilah dengan ?
     1.Perbuatan baik
     2.Sedekah
     3.Sholat
     4.Haji
Jawab:
Pesan


A30. Dimana saja adalah arti dari lafadz ?
     1. اِتّقِ
     2. حَيثُمَا
     3. كُنتَ
     4. السّيّئَةَ
Jawab:
Pesan


KUNCI JAWABAN
A1 . 1     A11 . 4     A21 . 3
A2 . 1     A12 . 3     A22 . 4
A3 . 3     A13 . 4     A23 . 1
A4 . 4     A14 . 3     A24 . 3
A5 . 1     A15 . 2     A25 . 2
A6 . 3     A16 . 1     A26 . 1
A7 . 2     A17 . 3     A27 . 4
A8 . 4     A18 . 1     A28 . 3
A9 . 2     A19 . 4     A29 . 1
A10 . 1    A20 . 2     A30 . 2Powered® by Ali Shodiqin
©CerdasBersamaku.All.Reserved.

Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini